هاست ربات - Robot Host

هاست ربات 1

فضا 100 مگابایت
پهنای باند 40 گیگابایت ماهانه
دیتابیس 2 عدد
دارای SSL رایگان
سرور کلود با هارد SSD
بدون امکانات اضافه
امکان دریافت دامین رایگان

هاست ربات 2

فضا 250 مگابایت
پهنای باند 80 گیگابایت ماهانه
دیتابیس 2 عدد
دارای SSL رایگان
سرور کلود با هارد SSD
بدون امکانات اضافه
امکان دریافت دامین رایگان

هاست ربات 3

فضا 500 مگابایت
پهنای باند 160 گیگابایت ماهانه
دیتابیس 2 عدد
دارای SSL رایگان
سرور کلود با هارد SSD
بدون امکانات اضافه
امکان دریافت دامین رایگان

هاست ربات 4

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند 400 گیگابایت ماهانه
دیتابیس 2 عدد
دارای SSL رایگان
سرور کلود با هارد SSD
بدون امکانات اضافه
امکان دریافت دامین رایگان

هاست ربات 5

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند 1 ترابایت ماهانه
دیتابیس 2 عدد
دارای SSL رایگان
سرور کلود با هارد SSD
بدون امکانات اضافه
امکان دریافت دامین رایگان

هاست ربات 6

فضا 5000 مگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
دیتابیس 2 عدد
دارای SSL رایگان
سرور کلود با هارد SSD
بدون امکانات اضافه
امکان دریافت دامین رایگان