ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

بررسی پسوندها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.ir
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.com
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
.net
46,000 تومان
1 سال
46,000 تومان
1 سال
46,000 تومان
1 سال
.in
33,000 تومان
1 سال
33,000 تومان
1 سال
33,000 تومان
1 سال
.co
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.xyz
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.dgn
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
.tv
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains