ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

بررسی پسوندها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.ir
6,500 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.com
139,100 تومان
1 سال
139,100 تومان
1 سال
139,100 تومان
1 سال
.in
196,200 تومان
1 سال
196,200 تومان
1 سال
196,200 تومان
1 سال
.org
226,200 تومان
1 سال
226,200 تومان
1 سال
226,200 تومان
1 سال
.net
189,500 تومان
1 سال
189,500 تومان
1 سال
189,500 تومان
1 سال
.club
261,100 تومان
1 سال
261,100 تومان
1 سال
261,100 تومان
1 سال

لطفا یک دسته از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains